1. Prechádzka
 2. Každé ráno
 3. Láska je ako voda
 4. Se skrývám
 5. Zrkadlá
 6. Krásne je snívať
 7. Cítiš ten pokoj
 8. Jeden rok
 9. S láskou posledný mesiac sa lúči
 10. Usmej sa na život
 11. Zem sa kýva do strán
 12. Sám sebou